Tervis reedab meie toitumisharjumusi

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest.

Keila linna terviseprofiil võeti vastu 2014. a ja tervislike valikute tegemise võimaldamine on profiili koostamise üks eesmärkidest.

Üks paljudest valikutest on meie igapäevane toitumine. Kahjuks on tänapäeva ühiskonna üheks suuremaks terviseriskiks vale toitumine ja sellest tulenevad haigused.

Hoolimata kaupluste suurest toiduvalikust ning rohkest infost toitude ja toiduainete  kohta, mis justkui peaksid mõjuma meie organismile tervendavalt, on meil palju probleeme tervisega. Sageli valitseb otsustamisel segadus. Oluline on leida parimad lahendused, sest statistika numbrid räägivad iseenda eest.

Keila terviseprofiilis on ära toodud Eesti rahvastiku tervisekäitumise 2010. a. uurimus Harju ja Raplamaa kohta täiskasvanute osas.  Kui igapäevases menüüs ei ole minimaalselt 5 portsjonit(peotäit) köögivilju ja puuviljade/marjade tarbimine on vähene, siis milline on võimalus vitamiinide ja mineraalainete saamiseks?

Samas kui köögi- ja puuviljade osakaal päevamenüüs on väike, siis menüü analüüsimisel on selgunud, et liha, piim ja piimatooted ületavad sageli soovituslikud kogused ja see omakorda mõjutab üldist põhitoitainete tasakaalu. Valed valikud toovad kaasa ka  kehakaalu tõusu.

Uuringu tulemused näitavad, et meeste kehakaal tõuseb kiiremini kui naistel, olles korrelatsioonis vanuse lisandumisega. Kõige kõrgem näitaja (73,6%) on 55-64 aastaste meeste ja naiste (71,7%) hulgas. 16-24 aastaste naiste vanusegupis on antud näitaja kõige madalam (15,6%). Antud vanusegruppi kuuluvate naisterahvaste kaalunäitajad jäävad pigem ala- kui ülekaalu poole, mis võib kujuneda hiljem tõsiseks probleemiks.

Ülekaalulisus on suureks riskifaktoriks südame- ja veresoonkonna haiguste, diabeedi ja paljude teiste haiguste kujunemisel. Haiguste ennetamisel on oluline roll tervislikel toiduvalikutel ja menüü tasakaalul. Juba täna on võimalik teha esialgne kontroll oma menüü tasakaalu osas TAI toitumisprogrammiga nutridata.(www.nutridata.ee).  Oluline on jälgida, et toitainete tasakaal saavutatakse tervislike toiduvalikutega.

Puhta toidu ostmiseks on mitmeid võimalusi ja toiduvõrgustikke. Facebooki grupp Keila OTT on loodud samuti eesmärgil, et kohaliku toidu tootjad ja tarbijad kokku viia.

Õigete toiduvalikute tegemisel ja erinevate terviseprobleemide ennetamisel saab abiks olla toitumisnõustaja, kes leiab kitsaskohad toitumises ja annab juhised vajalike muudatuste tegemiseks. Muudatuste tulemusel saadud hea energia ja enesetunne aitavad paremini keskenduda tööle, õpingutele, treeningutele ning paljudele igapäevastele tegevustele.

Alates 1.märtsist 2015.a. toimub toitumisnõustamine endiselt Keilas Keskväljak 10, nüüd aga ruumis 306 (3. korrus, MTÜ Toetus). Nõustamisele registreerimise info on kodulehel www.toitumisnoustamine.ee

Terviseprofiili kokkuvõtva osaga tuleb nõustuda. Kui koos tervisliku ja aktiivset eluviisi harrastavate inimeste arvu kasvuga Keilas kasvab inimeste arv kes tarbivad rohkem köögi- ja puuvilju, söövad hommikusööki, teevad õigeid toiduvalikuid, saavutavad tasakaalu oma päevamenüüs, siis on see heaks eelduseks ka ülekaaluliste/rasvunute osakaalu vähenemisele.

Maakonna- ja tõmbekeskuste esmatasandi tervisekeskuste väljaarendamine on aastatel 2014-2020 Euroopa Liidu abirahastuse üks prioriteetidest. Eestis rajatavate tervisekeskuste üheks asukohaks on planeeritud ka Keila linn kui piirkonna tõmbekeskus. Keila Linnavolikogu on vastu võtnud otsuse, mille kohaselt arendatakse Keila linnas Ülesõidu 1, Roheline t 5 ja Roheline t 7 asuval maa-alal välja kaasaegne tervisekeskus.

Loodame, et tulevases tervisekeskuses on kättesaadavam ka toitumisnõustamise teenus.
Soovin parimaid tervislikke valikuid.

Ene Mägi   Toitumisnõustaja

Keila leht
27.03.2015

Kirjuta meile...

*